Про Нас

Наша місія – публікація із заданим рейтингом!

У базах: Web of Science на платформі Clarivate Analytics, SCOPUS, JSTOR, EBSCO, RePec, Cabell’s Directory, Google Scholar, SOBIAD та в інших міжнародних журналах.

Співпраця з компанією «Статус Артіклз» це:

  • 100% виконання замовлень (взятих зобов’язань)
  • орієнтованість на індексацію у наукових базах
  • досвід успішних публікацій з усіх спеціальностей у різних галузях
  • щільне співробітництво з міжнародними виданнями та моніторинг чорних списків

 

Порядок (Етапи) успішної публікації:

  1. Прийняття матеріалів, первинний аналіз статті
  2. Складання та узгодження плану публікації
  3. Доопрацювання статті відповідно до вимог видань (написання розділів, що відсутні)
  4. Переклад
  5. Редагування
  6. Верстка

Принципи нашої роботи:

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ – персональні рішення для кожного клієнта

ПУНКТУАЛЬНІСТЬ – узгоджені терміни виконання робіт не переглядаються (не подовжуються)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ми зобов’язуємося відповідати за вчинки та дії, а також їх наслідки

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (від лат. confidentia — довіра) — організація нашої співпраці повністю запобігає розголошенню, витоку будь-якої інформації