Вимоги до оформлення наукової статті

Статті мають бути виконані в текстовому редакторі MS Word 2003-2016 та відредаговані за такими параметрами:
• орієнтація листа – книжкова;
• формат А4;
• поля по 2 см за периметром сторінки;
• шрифт Times New Roman;
• розмір шрифту для всієї статті, крім таблиць – 12-14 пт;
• міжрядковий інтервал – 1.5;
• вирівнювання шириною сторінки.

Таблиці набираються у редакторі MS Word, повинні мати номери та назви, які мають бути вказані над таблицями. Розмір шрифту для таблиць – 10-12 пт.

Графічний матеріал (малюнки, креслення, схеми, фотографії) повинні бути узагальненими матеріалами досліджень. Графічний матеріал має бути високої якості, при необхідності видавництво може вимагати надати матеріал в окремих файлах у форматі jpg з роздільною здатністю не нижче 300 dpi. Назви та номери графічного матеріалу мають бути вказані під зображенням.

Формули та математичні символи мають бути виконані або в MS Word з використанням вбудованого редактора формул або в редакторі MathType. Таблиці, графічний матеріал та формули не повинні виходити за межі зазначених полів.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Назва. Слід включити запропоновану загальну назву, яка не повинна містити більше 50 символів (включаючи пробіли).

2. Відомості про автора повинні містити: прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, вчений ступінь, місце роботи, email. Ця інформація має бути представлена ​​англійською мовою.

3. Анотація та ключові слова.
Анотація (Abstract) повинна бути обмежена 250 словами і є обов’язковою для всіх статей. Вона має бути чітко структурована, лаконічно викладена, а також містити основні фактичні відомості та висновки, подані у роботі. Анотація виконує функцію довідкового інструменту, що дозволяє читачеві зрозуміти, чи слід читати повний текст статті.

Тези повинні бути структуровані відповідно до таких заголовків: передумови, цілі, методи, результати та висновки. Слід уникати складних граматичних конструкцій, які не застосовуються в науковій англійській мові. Скорочення та умовні позначення використовують у виняткових випадках або дають визначення при першому вживанні.

Ключові слова – обов’язкові та мають містити 4-8 слів та словосполучень, відокремлюються один від одного комою та перелічуються в алфавітному порядку. Наведені ключові слова повинні точно відображати предметну область дослідження.

4. Основна частина. Обсяг статті має бути від 4000 до 6000 слів, поділений відповідно до таких заголовків:

  • Вступ (Introduction)
  • Матеріали і методи (Materials and Methods)
  • Результати (Results)
  • Обговорення (Discussion)
  • Висновок (Conclusion)
  • Подяки (Acknowledgements) повинні бути короткими і містити посилання на джерела фінансової підтримки. Автори несуть відповідальність за видалення авторських прав на матеріали, отримані з інших джерел
  • Список використаної літератури (References) обов’язковий і повинен включати всі роботи, використані автором. Автору потрібно працювати із сучасними джерелами інформації (не пізніше 2-річної давності), оскільки посилання на застарілі літературні джерела викликають зауваження міжнародних експертів та сумнів щодо актуальності матеріалу, викладеного у статті. За відсутності списку літератури стаття при завантаженні в сервіси автоматично позначається як ненаукова та потрапляє до категорії «Невизначено» (UNK). Допускається 20% самоцитування будь-яких своїх робіт, опублікованих в інших друкованих джерелах.
Please follow and like us:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.