Публікація в базах Scopus та Web of Science

💡Відомо, що звання професора 👨‍🏫👩‍🏫 присвоюють працівникам Закладів Вищої Освіти (далі ЗВО), у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів.

Працівники ЗВО мають опублікували після захисту докторської дисертації навчально-методичні та наукові праці у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Детальніше з вимогами можна ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради України. 

 

Ми пропонуємо нашим шановним авторам ознайомитися з алгоритмом публікації статті, зазначеним нижче.

Алгоритм публікації статті в Scopus та Web of Science:

1️⃣Отримання статті для попереднього аналізу ➡

2️⃣ Визначення журналу (майбутньої «домівки») для публікації Вашого рукопису ➡

3️⃣ Укладання договору ➡

4️⃣ Переклад статті на академічну англійську мову або пруфрідінг (вичитування вже перекладеного тексту) ➡

5️⃣ Оформлення макету статті згідно з вимогами журналу для подальшої публікації ➡

6️⃣Узгодження макету статті з авторами ➡ 

7️⃣ Надсилання рукопису до редакції журналу ➡ 

8️⃣ Інформування авторів про вихід статті онлайн на сайті журналу.

 

👁 Ви зможете контролювати весь процес публікації від початку до фінальної реалізації статті у журналі.

👼 Наше завдання полягає в тому, щоб наші автори залишилися задоволеними. Тому ми публікуємо рукописи в журналах, які підійдуть для захисту у ЗВО. Надаємо супроводжуючі документи, що показують приналежність журналів до наукових баз та їх рейтинг.

🔱 Ми стежимо за індексацією статей після публікації.

🔱 Ми хочемо, щоб публікація принесла свої заслужені результати нашим клієнтам.

👏 Звертайтеся до нас за публікацією і Ви отримаєте проіндексовану статтю!