Оформлення рукопису згідно з міжнародними стандартами

📝Наша компанія пропонує додаткову опцію, а саме оформлення статті та літератури згідно з міжнародними стандартами.

Редагуванняя та коригування тексту, заслуговують на пильну увагу і є вирішальними при рецензуванні статті редакцією. Наукова стаття, що подається на розгляд в журнали баз даних Scopus і Web of Science, повинна бути відкоригована і оформлена відповідно до існуючих вимог і стандартів.

У відкритому доступі є базові вимоги до оформлення статей. До основних з них відносяться:

📌 Оптимальний обсяг – 4000-5000 слів

📌 Робота повинна бути унікальною, раніше ніде не опублікованою

📌 Структура статті повинна відповідати стандарту IMRAD: 🟡Introduction – вступ, 🟡Materials and methods – матеріали і методи, 🟡Results – результати, 🟡Discussion – обговорення, Conclusions – висновки.

📌 Особливу увагу слід приділити Анотації, тому що це перше, що будуть читати інші вчені. У ній повинно бути коротко викладено наступне: актуальність роботи, мета дослідження, використовувані методи та отримані Вами результати.

📌 Оформлення списку літератури відповідно до стандарта АРА 6th edition.

📌 Академічний переклад статті на англійську мову.

Однак, важливо пам’ятати, що у кожного міжнародного журналу є свої вимоги до оформлення. Тому, готуючи матеріал до подачі в певне видання, необхідно ознайомитися з їх критеріями: які вимоги до обсягу, шрифту, абзаців, вирівнюванню.

Відправивши до редакції статтю, яка не буде оформлена згідно з вимогами журналу, можна довго чекати відповіді і отримати формальне «Прохання оформити статтю за вимогами редакції». Тому, пропустивши лише одну з вимог, Ви ризикуєте втратити дорогоцінний час.

Наші редактори ретельно оформлюють статті: шрифт, відступи, кількість ключових слів, обсяг анотації, особливості оформлення авторських даних, назви таблиць і малюнків, списку використаних джерел та багато-багато іншого💪.